manuel el forklifti
manuel-el-forklifti-1manuel-forklift-4manuel-istif-makinasi-2ayar-catal-sistemisabit-catal-sistemiuniversal-catal-ornegi-1universal-catal-ornegi-2

Manuel Forklift – 160 cm 1500 kg

Kamyondan mal almak için yeterli yüksekliğe sahiptir.

Manuel Hidrolik Forklift ( Üniversal Çatallı )

Hidrolik İstif makinası
Marka: LiftArt
Model: LMSA 160-1500
Çatal Kaldırma Sistemi: Manuel, El Kolu ile
Çatal Kaldırma Yüksekliği: 160 cm
Kapasitesi: 1500 kg
Çatal Boyu: 115 cm
Çatal Tipi: Üniversal Çatallı (Hem Sabit Hem Ayar Çatallı) – Sabit Çatallı – Ayar Çatallı

Çatalları iki yana açılabilir ve kapanabilir veya transpalet çatallı olabilen modeldir. Euro paletler için uygundur.

Standart olarak bütün üretimlerimizin çatallı bu şekilde çıkmaktadır.

Diğer tip çatallarımızdan ( Sabit veya Ayar ) talep etmeniz durumunda siparişiniz esnasında bu isteğinizi belirtiniz.

Email

online-mobilya-taksit-archidecors

Teslimat

Satışı yapılan ürünlerin teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI tarafından karşılanır. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

Satışa konu olan ürün veya ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Ancak, zarar görmüş paket durumunda paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda bulunmaktadır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

SATICI’NIN beyaz eşya, kanepe, koltuk vb. büyük hacimli eşyaların yüksek katlarda adres teslim zorunluluğu bulunmamaktadır.

SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’nın onayını alarak eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

Garanti

Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti Belgesi Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi ve belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketiciler, yukarıda belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürün Açıklaması

SABİT & AYAR ÇATALLI HİDROLİK MANUEL EL FORKLİFTİ (Kaldırma: 160 cm, Kapasite: 1500 kg)

 
BOYUT AÇIKLAMALARI
Model LASA 160-500 LASA 160-1000

LASA 160-1500

LAS 160-500 LAS 160-1000

LAS 160-1500

Kapasite (kg) 500 1000 – 1500 500 1000 – 1500
C Kaldırma Yüksekliği (mm) 1600 1600 1600 1600
A İstiflemede Makine Boyu (mm) 1980 1980 2095 2095
B Makine Yüksekliği (mm) 1890 1890 2010 2010
H Makine Genişliği (mm) 850 850 850 850
G Makine Uzunluğu (mm) 1700 1715 1700 1715
D Ayak Boyu (mm) 980 980 980 980
S Çatallar Arası Boşluk (mm) 285 205 285 205
K Çatal Boyu (mm) 1150 1150 1150 1150
R Çatal Genişliği (mm) 120 160 120 160
P Tekerleklek Arası Açıklık (mm) 1000 1000 1000 1000
Tekerlek Çapı (mm) 85, 200 85, 200 85, 200 85, 200
Net Ağırlık (kg) 320 360 – 380 340 380 – 400
 
ÇALIŞMA SİSTEMİ
Çatal Kaldırma Sistemi Joystik kolundan hidrolik pompasına kumanda ile (otomatik)
Çatal İndirme Sistemi Joystik kolundan hidrolik by-pass sitemine kumanda ile (manuel)
Yürüme Sistemi İnsan gücü ile (manuel)
 
KULLANIM ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ

Sabit Çatallı Akülü Hidrolik El Forkliftleri; her tür paletli yükün kaldırılmasında ve sevk edilmesinde kullanılan, uygun fiyatıyla dikkat çeken ve birçok yerde arabalı forkliftlerin görevini yerine getirebilen kaldırma ve taşıma makineleridir.

 

  • Ürünün sabit çatallı olması, çatal aralıklarının değişmez olduğu anlamına gelir. Bu aralıklar InterDost ürünlerinde standart paletlere (EURO Palet gibi) uygun olarak hazırlanmıştır.
  • Çatallar inik konumda ayaklar üzerine konumlanır ve palet boşluklarından içeri sokulur. Joystick kolu itilerek çatallar yükseltilir ve ürün gerekli yere yerleştirilir. Sevkiyat (yürüme) esnasında çatallar inik durumda tutulur.
  • Kaldırma sistemi akülü olduğundan dolayı çatalların kaldırılması oldukça hızlı olacaktır. Bu yüzden bu modeller, yüksek yoğunluktaki sevkiyat işlemleri için oldukça uygundur.
  • Sabit Çatallı forkliftler; “Kapalı” tabir edilen palet tipleri (aşağıda çarpı işaretli olan) için uygun değildir. Diğerleri için uygundur.

NOT : Ürünlerimizin teknik özellikleri özel sipariş üzerine değiştirilebilmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Be the first to review “Manuel Forklift – 160 cm 1500 kg”